Business

Endominesilla lupaavia kairaustuloksia kultakaivoksellaan | Arvopaperi


Endomines raportoi kairaustuloksia kaivoksen lähialueen maanalaisesta malminetsintäkairauksesta, joka toteutettiin vuoden 2021 lopussa Pampalon kultakaivoksella Suomessa.

Yhtiön mukaan raportoidut tulokset selvästi todistavat, että kaivoksen lähialue on hyvin prospektiivinen kultamineralisaatioiden suhteen ja uusien löydösten todennäköisyys on hyvin korkea.

Endomines aikoo jatkaa kaivoksen lähialueen malminetsintätyötä Pampalon kaivosalueen koko potentiaalin arvioimiseksi.

Yhtiö myös raportoi, että maanalainen kairaus, joka kohdistuu Pampalon esiintymän syväjatkeisiin, on alkanut.Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.