Business

Evlin tulos laski – vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kysyntä vahvaaEvlin liikevaihto laski tammi–maaliskuussa 23,3 miljoonaan euroon vertailukauden 27,1 miljoonasta eurosta.

Liikevoittoa konsernitasolla kertyi 9,7 miljoonaa euroa, kun viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevoitto oli 11,8 miljoonaa euroa.

”Evlin liiketoiminta kehittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä pääomamarkkinoiden heikkoa kehitystä myötäillen. Inflaation kiihtymisen, rahapolitiikan kiristymisen ja nousevien korkojen takia osake- ja korkosijoitusten arvot laskivat”, sanoo toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki tiedotteessa.

Raportti perustuu carve-out lukuihin, jotka on johdettu Evli Pankin konserniluvuista 31.3.2022.

Evliä seuraava Inderes odotti liikevaihdoksi tammi–maaliskuulta 22,6 miljoonaa euroa ja liikevoitoksi 7,4 miljoonaa euroa. Vertailukaudella Evli kirjasi suuret tuottosidonnaiset palkkiot osakerahastostaan.

Koska carve-out osavuosikatsaus on laadittu carve-out perusteella, osakekohtaisia tunnuslukuja, kuten osakekohtainen tulos, ei ole mahdollista määrittää tarkastelukaudelle. Evli Oyj ei yhtiönä ole virallisesti ollut olemassa ajanjaksolla.

Hallinnoivat varat laskivat 15,8 miljardiin euroon edellisneljänneksen 17,4 miljardista eurosta. Inderes odotti hallinnoitavien varojen olleen 16,4 miljardia euroa.

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat-segmentin liiketulos laski 9,6 miljoonaan euroon vertailukauden 10,6 miljoonasta eurosta.

Myös neuvonanto- ja yritysasiakkaat-segmentin liiketulos laski ja oli 0,8 miljoonaa euroa. Vertailukauden tulos oli 1,1 miljoonaa euroa.

Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 138 prosenttia, kun se vertailukaudella oli 121 prosenttia.

Ohjeistus ennallaan

Vuosi 2022 on yhtiön mukaan käynnistynyt markkinoilla haastavissa merkeissä, mikä johtuu kohonneista korko- ja inflaatiopeloista, kasvaneista geopoliittisista riskeistä ja markkinoiden laskusta.

Evlin ohjeistus pysyi ennallaan. Kasvaneista riskeistä huolimatta arvioimme vuoden 2022 liiketuloksen olevan hyvällä tasolla.

”Evlin strategian kannalta keskeiset ajurit, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät vuosineljänneksellä kaksijakoisesti. Kansainvälinen myynti kärsi alkuvuoden korkojen noususta sekä Ukrainan sodan aiheuttamasta epävarmuudesta. Vaihtoehtoisia sijoitustuotteita myytiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä noin 126 miljoonalla eurolla (73 milj. eurolla). Odotamme vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kysynnän jatkuvan loppuvuoden aikana edelleen vahvana”, Lehtimäki sanoo.

Alkuvuoden aikana Evli ja EAB Group julkaisivat aikeensa fuusioitua.

Evli Pankki ja Fellow Finance ilmoittivat viime kesänä järjestelystä, jolla Evli Pankki jakautuu osittaisjakautumisen kautta uudeksi varainhoitoon keskittyväksi ja listattavaksi konserniksi Evliksi ja Evli Pankin pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautuu.

Evli Pankin pankkiliiketoimintaa jatkavan yhtiön ja Fellow Financen sulautumisen jälkeen Evli Pankista tuli Fellow Pankki.Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.