Business

Suomen eläkejätit mylläsivät salkkujaan alkuvuonna – Kotimaan sijaan raha suuntasi Atlantin taakseLoistavaan sijoitusvuoteen 2021 verrattu­na kuluvan vuoden ensimmäiset kuukaudet toivat myös eläkeyhtiöiden sijoitussalkkuihin äkkipysäyksen.

Sijoitusvarallisuudeltaan pienimmän, Veritaksen , osakesijoitukset tuottivat ­vielä viime vuonna 25 prosenttia, mutta tammi–maaliskuussa osakesalkun arvosta ­suli 6,8 prosenttia.

”Osakemarkkinoilla nähtyä ­suurempi korjausliike on edelleen mahdollinen. Korkojen nousu vaikuttaa, ja voimakkaimmin se näkyy teknologiaosakkeissa mutta myös muissa osakkeissa”, Veritaksen sijoitus­johtaja Kari Vatanen arvioi.

Osakkeiden nousuvire taittui jo alkuvuoden aikana korkojen nousun seurauksena. Yhdysvalloissa Nasdaq tuli vuoden vaihteesta alas jo liki 20 prosenttia. Veritas on leikannut sijoitussalkussaan osakkeiden määrää melko ­voimakkaasti. Kun osakesijoitusten paino salkussa oli vielä vuoden 2021 lopussa yli 47 prosenttia, maaliskuun lopussa se oli enää 42 prosenttia.

”Vain pandemian aikana 2020 leikkasimme osakepainoa tätä voimakkaammin. Nyt tämä oli enemmän taktinen siirto. ­Ensin kevensimme osakepainoa ­USA:ssa, kun maan keskuspankin retoriikka oli koventunut ja rahapolitiikan kiristyminen alkoi näkyä.”

Ukrainan sodan alettua Veritas ­kevensi osakepainoa myös Keski-Euroopassa ja Suomessa.

Elo leikkasi noteerattujen osakkeiden määrää salkussaan jo tammikuun lopussa, ja samalla maantieteellinen allokaatio siirtyi painottamaan Yhdysvaltojen osakemarkkinoita Euroopan kustannuksella.

Ilmarisen sijoitussalkussa suomalaisten pörssiyhtiöiden paino on laskenut hieman viime vuodesta, muuten sijoitusten jakau­ma eri omaisuuslajeihin on viime vuoden lopun kaltainen.

Varma on tehnyt maantieteellisiä muutoksia pörssiosakesalkussaan raskaalla kädellä. Suomi-osakkeiden paino noteerattujen osakkeiden salkussa on painunut 30 prosenttiin viime vuoden yli 35 prosentista, ja muun Euroopan paino on painunut selvästi alle 10 prosenttiin.

Varma luottaa nyt selvästi enemmän USA:n osakemarkkinoiden tuottovoimaan, noteerattujen osakkeiden salkusta jo 45 prosenttia on sijoitettu Yhdysvaltoihin. Yhtiön mukaan juuri voimakas läsnä­olo jenkkimarkkinoilla on toiminut alku­vuonna sijoitussalkun vakauttajana. Ukrainan sodan suora vaikutus Yhdysvaltain talouteen on selvästi vähäisempi kuin mitä se on Euroopassa.

Eurooppalaiset osakeindeksit ovat painuneet toistaiseksi useless muutaman prosentin, sen sijaan Suomessa lasku on ollut alkuvuoden aikana voimakkaampaa. Yksi selitys voi olla se, että kansainvälisten sijoittajien silmissä Venäjän kyljessä olevaan Suomeen liittyvä geopoliitti­nen riski on kasvanut.

Veritas on siirtänyt osakkeiden alipainon lyhyen koron rahastoihin ja käteiseen, käytännössä käteisenä olevan pääoman osuus salkusta on 7,5 prosenttia, mikä on tavallista tilannetta selvästi suurempi määrä.

”Tämäkin on taktinen siirto, vastaus tilanteeseen, jossa kaikki näyttää tuottavan negatiivisesti. Käteinen tuottaa ­pientä ­tappiota, mutta rahat ovat odotustilassa”, Kari Vatanen sanoo.

Korkosijoitustuotot ovat kääntyneet kautta linjan negatiivisiksi etenkin Yhdysvalloissa korkojen voimakkaan ­nousun vuoksi. Ensimmäisellä ­neljänneksellä eläke­yhtiöiden sijoitustuottoja kannattelivat vakaat kiinteistösijoitukset. Myös pääomasijoitukset sekä noteeraamattomat osakkeet pitivät pintansa.

Tuottokuninkaaksi kipusivat viime vuonna pääomasijoitukset jopa 40–50 prosentin tuotoilla. Eläkeyhtiöiden alkuvuoden raporteissa pääomasijoitusten tuotto oli vielä positiivinen, sillä pääomarahastojen tuotot kirjautuvat kvartaalin viiveellä.

”Oman kokemuksemme mukaan non-public fairness -sijoitukset liikkuvat tasaisemmin kuin listattujen osakkeiden markkinat”, Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo.

Varman kaikista sijoituksista pääomarahastot muodostavat jo 16 prosenttia ja yhtiö on useless kasvattanut niiden osuutta. Varman sijoitussalkussa osakepaino on kasvanut juuri listaamattomien osakesijoitusten ansiosta, noteerattujen osakkeiden painon yhtiö on pitänyt ennallaan.

Varman hedge-painotus on eläkeyhtiöi­den suurin, noin 16 prosenttia koko sijoitussalkusta. Yhtiön hedge-sijoituksissa korostuvat USA:n markkinat ja sikäläi­set luottoriskiä ottavat rahastot, näiden osalta Murto näkee tilanteen ­jatkossakin vakaana.Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close